Chủ Nhật, tháng 1 25, 2015

* "Đế quốc" - " thực dân"

Mình ra đời lúc tàn cuộc chiến tranh Việt Pháp,
Hiểu gì trong đó !,
hờ hững cảnh thái bình.
"Đế quốc" hay " thực dân" mơ hồ quá ...chưa hề  biết.

Ảnh Google

Học sử Việt lòng hận thù sôi sục ...
Đất nước đoạ đày...một nghìn năm Bắc thuộc,
Khổ đau chồng chất...
Gánh chịu những mưu đồ đồng hoá của Hán gian.
Cướp đất,lấn sông... máu sông Hồng nhuộm đỏ,
Tài nguyên trên bờ,dưới biển...
Hành hạ sức dân lấy cả về Tàu,
Gọi thế nào cho đúng "đế quốc hay thực dân"?

Nền tự chủ vừa sớm dựng nên..,
mà vẫn chịu lệ triều cống vua Tàu,
Người Pháp đến với chiêu bài "bảo hộ",
Trong ưu thế cường thịnh đương thời.
Mẫu quốc mang súng to đạn lớn,
bơ sữa...chia nước Việt thành 3 kỳ cai trị,
Mở mang giao thông,khai thác đồn điền,
Siêu cao thuế nặng...tài nguyên cũng lại bị cướp mang đi.
Gọi người Pháp thế nào đây:"đế quốc" hay " thực dân"?


Một thời bát quốc liên minh đánh Trung Quốc,
Chẳng ảnh hưởng gì đến tôi nhưng mình lại cảm thấy vui vui...
như một lẽ đạo tự nhiên "kẻ ác phải chịu điều trừng phạt",
"Đế quốc" và " thực dân" họ thanh toán lẫn nhau.


Mình lớn lên biết gì trong hơn 20 năm nội chiến!
tự do,dân chủ,cộng hòa hay độc tài,cộng sản..những chính từ nghe chừng lôi cuốn
nhưng...không sao hiểu được thực chất đâu là những thể chế bạo tàn.
"Đế quốc" hay " thực dân" ở hai đầu Nam - Bắc.
Hơn 4 triệu người ngã xuống cho một cuộc thống nhất ngượng ngùng.

Tàn cuộc chiến 30 tháng 04 năm 1975...
Kẻ được càng hung hăng làm điều ác với chính dân tộc của mình...
âm thầm bán đất, đảo cho ngoại bang ,
Gây thêm cảnh dầu sôi lửa bỏng...
Lánh nạn...người yêu tự do phải tìm đường vượt biển,
đổi cái chết tìm lẽ sống...
Trong và ngoài nước cùng cam chịu khổ đau.

"Đế quốc" hay " thực dân" đây,
giặc Tàu lại tiếp tục mưu đồ xâm lược,
Máu lại đổ để giữ yên bờ cõi.
Mất Hoàng sa và nhiều đảo lớn nhỏ rồi,
Chiến tuyến mới đã dựng nên,
nhưng việc chống Tàu lại nửa vờ nửa vểnh
TC đã căn bản hoàn thành căn cứ quân sự trên đảo của Vn
Có dụng tâm gì ?
mà họ lại hành hạ, đánh đập, bỏ tù... những người dân yêu nước,
Nếu có ai lên tiếng phản đối Cộng Tàu xâm lược Việt Nam,
Vậy thì ai là "Đế quốc" và đâu là việc làm được gọi " thực dân"?