Thứ Hai, tháng 1 12, 2015

* Nhà tôi

Định cư tại Úc một mình,
Bây giờ ngang dọc ra thành hai mươi.
Nhà tôi chưa tính gia,sui,
Ngày càng vui lắm thêm người nhiều tên.Ảnh gia đình vui  picnic đầu năm 2015
Không con,đem cháu lập nền,
Thiếu vợ tìm bạn dựng nên gia đình.
Thế khi tôi nói 'một mình' ,
Là lúc nhận biết đến mình... "chánh tâm".

Đức hy sinh lượng vô ngần,
Niềm vui trong cuộc phong trần đời nay.
Chút buồn,chút tủi...chút may,
Phút giây hạnh phúc...xót ngày khổ đau.

Giăng tay chung giữ nhịp cầu,
Thương quê hương đó nỗi đau vơi đầy...