Thứ Ba, tháng 1 20, 2015

* Sinh nhật tôi

Ảnh framed by Liên Tôn
Không còn trẻ ,cũng chưa già!
Qua sáu mươi lẻ …lân la với đời.
Nói cho vui…đâu mình tôi,
Đám bạn cùng lứa quậy thôi quá trời.Ảnh của Tuyết Trần

Cà phê sáng chỉnh làn hơi,
Trưa đánh một giấc không lời ù ơ.
Thức dậy còn chút bơ thờ,
Một cốc chanh nóng …dật dờ non tiên


Xoay lưng qua lại luân phiên
Điện thoại vài gã …sắp liền chiều nay.
Thiếu nhiều món trừ vị cay,
Cho nồng cho ấm qua ngày giá đông.

Đừng quên... tôi vốn cô phòng…
Thế nhưng không phải ở không một mình.
Biết tôi một gã lưu linh,
Yêu thương vá chắp…nặng tình nghĩa nhân.

Năm nay,năm nữa... lữa lần
Tôi còn khiêu vũ còn cần dẻo dai.
Làm thơ …tạo nét dáng ngoài,
Thảnh thơi cốt cách như lời hiền nhân.

Tiệc tùng sinh nhật ...phân vân...
Chỉ nhắc để nhớ...không cần lắm to.
Cũng là tránh một nỗi lo,
Cho yên ổn nắp túi kho vơi đầy...

Sáng nay hồng ửng chút mây,
Tôi vui thêm một năm này lại dê.