Thứ Tư, tháng 2 25, 2015

* Nhớ thu

Thu ẩn mình trong xác lá vàng,
Giật mình trông lá bóng thu sang,
Vàng bao độ nữa cho rơi rụng,
Hờ hững chưa ! ai nhớ thu tàn !

Ảnh Ngô Chương fb.
Có phải vì phai sắc nắng vàng,
Cho ta chút buồn tủi miên man,
Còn bao nhiêu nữa trong men nắng,
Dấu vết tiềm tàng thuở nhân gian !