Thứ Năm, tháng 2 19, 2015

* Chúc xuân Ất Tỵ


Năm này hết thảy bạn tôi,
An khang,thịnh vượng...bội mười năm qua.
Hạnh phúc,êm ấm,chan hòa,
Kính trên nhường dưới...cả nhà mừng vui.