Thứ Năm, tháng 2 12, 2015

* Xuân mãi còn đây

Xuân vẫn còn đây ! đợi làm chi,
Hôm nay màu nắng óng xuân thì !
Có người con gái khoe hồng má,
Mắt chớp long lanh ...thèn thẹn vì...

Ảnh trên fb.
Xuân có đi đâu ! sao ngóng trông,
Chợt buồn khi gợi nhắc mong xuân !
Tôi nhìn đàn sáo đang ríu rít,
Líu lo gọi bạn ...đến cùng xuân...

Bắc chướng nghìn năm lạnh sơn khê,
Xuân chốn quê hương lắm não nề!
Hồn xuân gieo phủ triền năm tháng,
Hào sâu ,thành lũy kéo lê thê...

Ai có ...về ...đi... cũng vì xuân,
Thời gian chung chén chuốc men nồng,
Còn sum họp được bên nhau mãi,
Có phải là xuân vốn tự lòng !

Xuân vẫn còn đây, chẳng đợi về,
Dẫu đời vô vọng những cơn mê,
Thì mong còn giữ hồn trong sáng,
Một áng xuân tâm...chẳng đâu về...!

Xuân vẫn còn đây ! đợi nữa chi,
Hôm nay màu nắng óng xuân thì !
Có người con gái khoe hồng má,
Mắt chớp long lanh ...thẹn bước đi.

Xuân vẫn còn đây ! mãi còn đây,
Dẫu có heo may suốt đêm này,
Và dẫu nắng tàn ngày giá lạnh,
Tình xuân bất tận ...của đắm say...