Thứ Hai, tháng 2 23, 2015

* Mùng 5 tháng giêng

Oai phong dưới ngọn cờ đào,
Ngàn đời sau cũng nao nao nhớ Người. 
Bách chiến bách thắng rạng ngời, 
Vạn quân Thanh đã một thời tan hoang, 

Ảnh fb Phạm Văn Hiền

Nay Trung Cộng... vết xe mòn,
Mưu toan cướp đảo ép dồn nước Nam,
Mộng bành trướng quá cuồng điên, 
Triệu người Nam giữ kiên cường đứng lên.


Sẵn sàng mũi đạn đường tên...
Máu xương nào tiếc... ơn đền Tổ tông.
Ngàn xưa Thánh Gióng, trống đồng, 
Chùa thiêng một cột... bên lòng Việt dân.