Thứ Sáu, tháng 2 27, 2015

* Đêm xuân

Rượu xuân chưa uống đã say,
Men cay như ủ đâu đây trong hồn.
Xuân nữa chi...ta bồn chồn,
Đun nồi bánh tét bên đèn chờ tin...

Ảnh QT Hương Xưa
Hoa xuân lại... nở về đêm,
Gió xuân man mác... cho tim lạnh lùng !
Thôi...ai vui,ta vui cùng,
Xuân này,xuân nữa cũng xuân đất trời.


Vui cứ say ...dáng xuân ơi !
Cúc vàng càng thắm... cuộc chơi lơi dần...
Ta sao quên được một lần,
Chén xuân vụng rớt trong sân nhà người.

Rồi mai chân mỏi gót dời,
Ta ngồi ôn lại ngẫm cười xuân qua.