Thứ Hai, tháng 2 16, 2015

* Tết Việt

Mỗi lần đến Tết... phân vân !
Việt Nam văn hóa dẫm chân nét Tàu.!
Oái ăm thay! một niềm đau,
Ngàn năm đô hộ đậm màu tan thương.

Ảnh Google

Tranh mai,cúc,trúc bên tường.
Ảnh Quan,Khỗng,Lão ...vết thương để đời...
Thế nhân muôn chuyện đổi dời,
Mà thư cổ Việt ...một trời Trung Hoa.

Tìm đâu giữ lại cái "Ta",
Để nguồn tộc Việt lánh xa ách Tàu.
Thực dân đậm sắc quá sâu,
Tương lai thế hệ... còn đau đớn nhiều.

Mất nước thảm họa diệt tiêu,
Từ trong văn hóa vốn điều hiểm nguy.
Việt Nam ơi thức tỉnh đi !
Trung Hoa cơn lốc còn gì cháu con...

Cả thế giới đang bàng hoàng,
Sẽ không cứu giải kịp luồng sóng xô.
Nếu như ai đó thờ ơ,
Còn tin vào thuyết tam vô kiểu Tàu.

Thì đau thương vạn kiếp sau !!!