Thứ Ba, tháng 3 31, 2015

* Biển quê tôi

*
Biển tôi đây vẫn còn xinh màu nhớ,
Ghềnh Nhà Can,Đá Rạn,bãi Kỳ Co, 
Vẫn đoàn ghe chong chiều neo trên bến , 
Dẫu bấc nồm xăn,nam chướng dật dờ, 

Ảnh của Vạn Năng trên fb
Chập chùng đồng vọng trong thơ...
Bao năm phơi tắm nắng mưa lưng trần.
Trong mơ như đã bao lần...
Thương yêu gởi trọn cả phần đời tôi.

**
Làng tôi kia biển mãi xanh muôn thuở,
Mênh mông hòn Cân,Cỏ,Xẹo ...mũi Kềm,
Đó bốn mùa sóng gió... chẳng để yên ,
Đàn cá,mực khô...gom xây làng đông đúc.


Chân chất giữ trong phong tục,
Dẫu có khi bão táp thúc quanh người.
Bao năm còn mãi bên trời,
Tôi còn mãi nhớ dáng người...năm xưa !