Chủ Nhật, tháng 3 08, 2015

* Melbourne : Thu

Sắc vàng trên lá gắt gay,
Gợi tô nét đẹp những ngày đầu thu.
Quán thực sinh chuyển hóa mau , 
Phép vi huyền diệu đổi màu thế gian...

Ảnh Kiều Thu fb

Tháng,năm ...gieo những phủ phàng,
Cơn giông,nắng hạn...chảy ngàn đồng xanh.
Thu vàng rồi... lá rơi nhanh,
Bao nhiêu nhung nhớ..trông cành chơ vơ.
Người đi luống những bơ thờ..,
Còn không phương ấy câu thơ nửa vời !
Thu buồn ...xao xuyến bên trời
Và người năm ấy ...có hoài thu phai.
Thu Melbourne giữ chân người,
Cho nghìn năm lẻ trải dài chờ mong.
Thu mơn man sống trong lòng,
Tao nhân mặc khách chỉ lần ghé qua.
Thuyền con trên bến Yarra,
Còn không giữ được lời ca đượm tình...!
Bay xa vàng lá...vô minh,
Tàn trong giông gió vô hình thảnh thơi...
Có gì đâu nữa thu ơi,
Trời xanh mây trắng đôi lời ngợi thu.

Ảnh fb. Internet