Thứ Bảy, tháng 3 14, 2015

* Gạc Ma

Gạc Ma ...vùng đảo quê hương,
Mang hồn Việt tộc muôn phương nhớ về.
Người đi đã vẹn câu thề !
Triệu người còn... sát tay kề bên nhau.

Lệnh không đánh.-Tại sao là không đánh !
...lấy thân người đỡ đạn được sao !
Da trơn, thành lớp chiến bào !
Máu đã đổ cho biển Đông dậy lửa !

Ảnh RFA.Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
14 tháng 3...88
trời đông vừa hừng sáng...
64 công binh, hy sinh giữa Gạc Ma,
Nổi đau thương không dễ bị xóa nhòa.

Trong sử Việt ...vết nhơ nào rửa sạch.
Còn gì thêm tai ách ?
-Đám Hán cộng sài lang !
hay là lũ Việt gian !