Thứ Ba, tháng 4 14, 2015

* Biển yên

Ghềnh biển nơi đâu ,
Mà binh yên chi lạ,
Hơi thở nhẹ nhàng,
Sóng khẻ vỗ lời ru...

Ảnh fb Thùy Anh Lam

Melbourne,
đang giữa mùa thu,
Heo may se lạnh,
Chiều nay ta buồn.