Thứ Hai, tháng 12 07, 2015

* Quy Nhơn chia tay Mẹ

Bảy tuần bên Mẹ
qua nhanh,
Luyến lưu
bịn rịn...
Sao đành
mẹ yêu !
Ảnh bxl. fb.
Con lại đi
....nhớ thương nhiều,
 Tuổi thơ đã vậy
tóc chiều 
trắng bay...