Thứ Hai, tháng 12 14, 2015

* Melbourne bất thường

Melbourne
mưa nắng năm nay,
Như không gay gắt
...những ngày năm xưa.
Ảnh fb.
El Nino
hẳn lý do,
Bất thường thời tiết
nỗi lo bất thường.
Gió vờn
bóng rợp ven đường ,
Cây nghiêng lá đổ
vô thường quẩn quanh.
Melbourne
phượng tím màu tranh,
Của bằng lăng rộ
bên anh hạ về!
Nắng mưa
chừng lắm nhiêu khê...
Noel
mùa hẹn
Chúa về thế gian.
Sao con lòng mãi
hoang mang....