Thứ Tư, tháng 12 02, 2015

* Quy Nhơn hanh nắng

Màu nắng óng vàng
tự sớm mai,
Hanh hanh
găn gắt
ửng da người,
Ảnh Cafe Du lịch,Biển Quy Nhơn.
Cố đi 
tìm 
chút đông 
mùa cũ,
Mà nắng 
như hoài
dõi bóng tôi.

Rét mướt tháng mười
sao lãng quên,
Quy Nhơn
lá rụng
muộn
trên đường,
Lỡ tan vỡ vụn
qua cơn lũ,
Nắng ngã
tây đồi
bắc gió tuôn...