Thứ Tư, tháng 12 09, 2015

* Melbourne quê tôi !

Melbourne rồi
tôi về đây,
Như là quê mẹ!
không!
lời này chẳng nên ?
Melbourne ,Ảnh Google.
Từ nằm nôi
Mẹ
đặt tên,
Từng trong bốn bể
lênh đênh phận người.
Quê hương tôi
một mẹ thôi !
Việt Nam
nguồn cội
nghìn đời Việt Nam.
Còn kia
dẫu bóng hung tàn,
Nhưng người Việt vẫn
miên man tình người...

Melbourne
nắng hạ lòng tôi,
Cho vòng tay mát
có trời và thơ...
Tiếp làn hơi thở...
cậy nhờ,
Nối dòng sinh lộ
giấc mơ ân tình.
...nửa tuổi đời
cuộc tái sinh,
Cưu mang nhân nghĩa
nên mình hôm nay.

Nơi đây
trời rộng đất dày
Quên đi
khoảnh khắc
đắng cay...rã rời.

Trong thương yêu
gọi "quê tôi" !