Thứ Ba, tháng 2 28, 2017

* Quốc Tuyên : Chiều rơi

Chiều rơi ...
Ai ơi !
Chiều rơi
Mình tôi .
Ảnh NQT fb.
Xa xôi...
Buồn ơi !
Chiều rơi,
Mây trôi
Buồn ơi !
Chân trời
Mây trôi...
Buông lơi
Rã rời,
Mây trôi
Quanh tôi
Lã lơi,
Đầy vơi,
Buồn ơi !
Chiều rơi!