Thứ Hai, tháng 2 20, 2017

* Rachel Chu

Chừ ...
phấn mới
màu son hồng môi mới,
Em khoe mình
trong dáng nét tự tin,
Ảnh Thủy fb.
Quên rồi
ngày cũ buồn tênh,
Đổi thay
chìm nổi
thác ghềnh còn chi!
Vui như
đang tuổi xuân thì...!