Thứ Ba, tháng 2 14, 2017

* Melbourne mùa phượng

Hôm nay,
áo tím một người,
Melbourne như tím
cả trời phố tôi.
Ảnh fb.
Có gì
như thấy vui vui,
Có gì mà tưởng
như tôi có nàng.
Không
từ độ ấy
vương mang,
Một mùa phượng đỏ
rõ ràng còn đây.
Ở chỗ đây
ở nơi này,
Tim tôi còn đủ
chứa đầy thời gian.
Để cho
nỗi nhớ dâng tràn,
Hè xưa
phượng nở huy hoàng
mắt em.
Hôm nay,
phượng tím trước thềm,
Dáng ai tôi ngỡ bóng em
tím chiều !
Một cành trước gió
hắt hiu,
Về đâu tà áo
gợi nhiều thiết tha!
Phượng Melbourne
tím hồn ta...