Thứ Tư, tháng 2 01, 2017

* Mồng 5

Mồng Năm 
tôi nhớ Đống Đa,
Mồng Năm oanh liệt 
bài ca để đời.
Ảnh Wikipedia 
Quang Trung 
uy danh Vua tôi,
Vạn quân Thanh đã        *(27 vạn) 
tơi bời phơi xương.
Lời Người xưa
đạo luân thường,
Là nguồn chánh giáo
nam phương kinh thành.

" Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoà
Đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng 
chi hữu chủ " (Quang Trung).

Là hồn dân tộc
tinh anh,
Giống nòi Lạc Việt 
trăm năm lưu truyền.     * ( đã 228 năm)
Mồng Năm Đống Đa 
tháng Giêng !
Tôi vui nhắc chuyện
thần tiên quê mình.
Mồng Năm
non nước bao tình,
Ngày Xuân dân Việt
dâng bình hoa tươi !

* ( tôi bỏ chữ " thơm" vì sợ phạm húy, Tám Thơm tên cúng cơm của Vua ).