Thứ Sáu, tháng 2 24, 2017

* Anes Thanh : Xách dép

Nhà anh gần
xích nơi đây,
Mời em "xách dép"
chốn này đón đưa...
Ảnh fb Anes
Dẫu trời nắng ,
dù trời mưa,
Nồng hậu chăm sóc
đủ vừa ấm êm.
Cần gì có nấy
anh bên,
Kể cả những chuyện
không tên vô đề.
Miễn sao
em đừng cố chê,
Rằng nhà xấu xí
bếp hè vắng tanh.
Em biết không
anh một mình,
Tuy không nhộn nhịp
nhưng phòng đầy thơ,
Ngoài hiên gío...
nhạc nghe mê,
Bên trong chật chội
đi về một thân.
...chỉ đủ thêm một
người nằm,
Với chuồng gia súc,
rổ tằm, đàn dê.
Van em
đừng phải ra về...!
Ở luôn cũng được
anh thề cùng ... em.

Chưa nhìn ngón nhẫn
tay mềm,
Mà anh đã lỡ
mơ miền thiên thai.
Mới hay
mộng đẹp không dài...