Thứ Sáu, tháng 8 10, 2018

* Mà vui

Tôi xin
được chọn một thôi,
Làm người yêu quý
cho đời hôm nay!
Ảnh fb ĐKT.
Tôi mơ
có được một thôi,
Là người chung thủy
để đời mai sau.
Nhưng chẳng ai
quởn cùng nhau...
Đèn khuya một bóng
bệnh đau hãi hùng.
Mơ mộng chi
giữ cho lành,
Tử vi số rệp
vắng tanh
là phần.
Thế thôi
mình khỏi phân vân...
Đếm qua toán lại
nổi gân cổ rồi.
Xin thôi thôi
không đua đòi,
Đừng ai trách nhé
tôi người bồng chanh.
Lanh quanh miết
mãi một mình.
..........mà vui!