Thứ Hai, tháng 8 20, 2018

* Melbourne cuối đông 2018

Dẫu mai này
có ra sao,
Em ơi
màu phấn anh đào,
Ảnh fb. Dan Tran.
Trong mơ được lần
nên thật,
Tình anh mấy
thuở hư hao!

Cuối đông Mel-bourne
chưa ấm,
Gợi lòng chợt nhớ
hôm nao,
Năm mươi năm qua
rồi nhỉ!
Mây bay
biêng biếc phương nào?

Dẫu chúng mình
có ra sao,
Nụ hồng
cho anh được gởi.
Như là
kỷ vật sơ giao,
Mở chung lối
ngỏ mai đào.

Cuối đông Mel-bourne
trở lạnh,
Hoa xuân len lén
bên rào,
Nụ hồng
năm xưa đâu nhỉ,
Tuyết chừng
điểm phấn trên cao.
Ảnh fb.