Chủ Nhật, tháng 8 12, 2018

* Tiễn biệt nhà báo Bùi Tín

Trân quý ông
như
một người thức tỉnh,
Ảnh Wikipedia. 
Bao muội mê
trong
huyễn hoặc hoang đường,
...còn lại đây
lời "Mặt thật"
thê lương...
...và "Hoa xuyên tuyết" (*)
nơi
mảnh vườn vĩnh cữu !.

(*) Mặt thật và Hoa xuyên tuyết là tên 2 tác phẩm của ông.