Thứ Tư, tháng 8 29, 2018

* Bonnie (2)

Sao Bonnie lại ...
một mình,
Sương đêm có lạnh
chút tình sẻ chia!
Ảnh fb Bonnie.
Đêm qua
bên này nhiều mưa,
Mùa đông dai dẳng
đủ vừa trưu ngươi.
Hôm nay xuân!
đến thật rồi,
Nắng lên
từ sớm
mình ngồi đề thơ.
Thơm phưng phức
hương cà phê!
Nhớ Cali.-
Westminster thuở nào.
Xa người
một thoáng nao nao,
Tôi về tìm vết ...
lối vào tình thơ.