Chủ Nhật, tháng 8 05, 2018

* Chuyện của sao

Vị sao ấy
đó...chỗ đây,
Chút nữa chỗ khác
khuya này về đâu?
Ảnh fb bxl.
Big bang!(*)
vũ trụ mở đầu,
Ngân hà bao dãy
giữa bầu hư không.
Tuy mênh mông
lại giữ vòng,
Chu kỳ tuy khác
vẫn trong định Trời!
Vị sao này
em hay tôi?
Cái đơn côi ấy
cứ hoài thiếu tên.
Khi quang đản
bừng hiện lên,
Một, rồi hai cặp
bốn bên kết chùm.
"Sao" như tìm
bạn tri âm,
Cùng chu kỳ để
giữ gần không xa.
Nhưng lạ thay
trong ngân hà...
Từng sát na một
khoảng là bao năm...
Cận kề nhau
rồi xa xăm...
Lẽ thường như chuyện
khác tầng luân lưu.
Của năm tháng
mối vô ưu,
Của thiên niên kỷ
của điều viễn vông.
Gặp hôm nay
biết chuyện gần,
Mùa đông xứ lạ
những vầng thơ sao.
Mai rồi em
đến nơi nào?
Tôi, Melbourne đợi
những ngao ngán lòng.
Đêm này tháng tám
cuối đông,
Có vị sao lạc!
...còn mong sao về?

(*) Học thuyết vũ trụ buổi ban đầu.