Thứ Hai, tháng 9 10, 2018

* 45 năm Cường Để (66-73)

Những câu chữ
ngửa nghiêng
thời trung học,
Bao vầng trăng
soi sáng lối đi về,
Ảnh fb. Vui nhận kỷ niệm chương. 
Cho tôi một thuở
đam mê,
...và em
giữ mãi tóc thề
là duyên.
Kỷ niệm chương
vần thơ uyên,
Gieo câu lục bát
cạnh miền ca dao.
Mới hay hôm đó
ngày nào,
Mà tôi em chẳng
hỏi, chào 45 năm!