Chủ Nhật, tháng 9 02, 2018

* "Father day" với tôi

Thật không ngờ
"father day"!(*)
Làm gì có được
duyên này với tôi?
Ảnh fb Nancy&Nicole bach.
Chúa nhật
đầu tháng chín vui,
Còn say trong giấc ngủ vùi
nướng trưa.
Vài món điểm tâm
cà phê,
Hai cháu lễ phép(**)
cận kề gọi tên.
Cậu Hai dậy sớm
đi nghen,
Mừng ngày lễ định
kính, đền hiếu cha.
Thật bàng hoàng
ngạc nhiên nha!
Niềm vui đón nhận
món quà tâm sinh...
Cũng như
sắc lá hoa cành,
Họa nên phong phú
bức tranh truyền kỳ.
Hạnh phúc
không như thường khi,
Ẩn hiện đâu đó
có "vì... nhau" không.
Tôn quý sinh
tự tấm lòng,
Được chi giữ lấy
chẳng mong xa vời.
Không con,
còn cháu tốt rồi!
Cũng là di sản
để đời mai sau.
Úc Châu
chốn đa sắc màu,
Văn hóa hiệp chủng
hỏi đâu sánh bằng?
Kính văn văn tác
bình văn,
Trọng nghệ nghệ phát
tinh cùng hảo nhân.

(*) tiếng Anh có nghĩa là Ngày của Cha.
(**) Nancy và Nicole.