Thứ Sáu, tháng 9 21, 2018

* Luân Đôn với hoa Quỳnh

@Khúc chung:
...đến thủ đô của nước Anh,
Ăng lê đế quốc
vang danh một thời.
Mặt đất góc khuất có nơi,
Đã không thiếu
bóng vàng soi xứ này!
Ảnh fb. bxl.
@Khúc riêng:
Hoa Quỳnh
một thoáng đêm qua,
Tàn phai ...
như cánh chim
hòa bóng mây.
Mới đến Luân Đôn
một ngày,
Nghe trăm năm trước
xứ này
không đêm.
Ảnh fb. bxl.

@Khúc 3:
Thời khắc của mùa thu,
Luân Đôn vắng sương mù,
... và mây cao chầm chậm,
Nắng hanh vàng hương thu!
Ảnh fb. bxl.

@Khúc kết:
Thêm một nở đêm qua,
Hoa Quỳnh không chi lạ,
Luân Đôn rồi rời xa,
Hương của thu phai nhòa...
Ảnh fb Ngọc Liên.