Thứ Ba, tháng 9 04, 2018

* Viết cho tôi

Nghĩ gì viết nấy
là xong,
Quanh đi quẩn lại
lòng vòng bấy nhiêu.
Ảnh fb. bxl.

Mây bay bay đã
bao chiều,
Sông Côn giờ cạn
cháy thiêu đôi bờ.
Thờ ơ
bệnh của ngu ngơ,
Đắng cay bệnh của
đam mê phủ phàng.
Tôi từ mơ ước
miên man,
Chừng như thấm mệt
chẳng ham mộng gì.
Chẳng mưu cầu
lắm tiện nghi,
Lo toan nhiều nỗi
thay vì xong xong,
Ngộ ra lẽ
nát cả lòng ,
Chẳng luyến tiếc, nhớ,
chẳng mong xa vời.
Của thế gian
của đất trời,                            
Đừng tham chi lắm
gây đời khổ đau.
Chuyện đã qua
quả nhiệm màu,
Thoáng nhanh động tĩnh
bóng câu bên rèm.
Việc hôm nay
có đảo điên,
Cũng vì tâm động,
tâm phiền, tâm sinh.
Đứng nhìn sóng vỗ
bên ghềnh,
Đừng suy chúng mãi
tung hoành dọc ngang.
Con thuyền nhẹ
lướt
thênh thang,
Mai này
trăng gió võ vàng vì đâu.
An nhiên thuốc
giải lành đau...