Thứ Ba, tháng 1 26, 2021

* 26 tháng 01

 38 năm rồi 
được tái sinh,
Tôi yêu đây đất nước 
cưu mang mình lúc lầm than,
Làm người 
cần hiểu rõ ràng,
Newspaper.
Đất lành chim đổ 
cội nguồn sao quên...
Mơ ngày 
gió thuận mưa hiền!

Hơn nửa tuổi đời 
kiếp di cư,
Hội nhập chung lưng 
đa chủng tộc sum vầy,
Gọi Australia 
là quê hương mới,
Có thầy có bạn xã hội 
của văn hoá đa nguyên,
Tình người nào khác 
trầm hương!