Chủ Nhật, tháng 1 03, 2021

* Cho đủ

 2021 New year Lunch at the Lorne beach...
Tối ở vũ trường, sáng cà phê,
Sunshine hầm rực như sắp mưa,
Về Lorne tắm biển ăn trưa nhẹ,
Ảnh fb.bxl.
Chiều ghé Footscray bún Đông Ba!
Cứ thế làm sao chẳng phát phì,
8 tháng trốn Co. ngủ li bì,(*)
Xả hơi chút xíu lo tận hưởng,
Dư thừa năng lượng bởi Covid...

(*) COVID-19