Thứ Bảy, tháng 1 02, 2021

* Chợ trời

 Mới đầu năm 
lại chợ Trời,
Đồ cũ đồ mới 
đông người ghé qua.
Thời buổi kiệm ước 
Corona,
Ảnh fb.bxl.
Chắt chiu từng thứ 
mong qua kiếp nàn!
Của rẻ 
có rồi cũng ham...

Thứ bảy 
chợ Trời nóng gay,
Bánh mì xúc xích 
cầm tay chắc rồi.
Thả bộ 
tới lúc mệt nhòi,
Được ngày phơi nắng 
chảy dời hẩm hiu.
Năm mới 
ngày thứ hai vui...

Chợ Trời 
đã như thói quen,
Hàng nhái đồ hiếm 
thường xuyên sử dùng.
Đến đây 
không có thành phần,
Doanh gia, bác sĩ, 
bần cùng cũng nên.
Những hàng mỹ nghệ 
không tên...