Thứ Sáu, tháng 1 22, 2021

* Hồ Gươm

 Ai đã qua Hà Nội,
mà chưa đến Hồ Gươm,
Một lần thôi chưa đủ,
Được ngắm ánh trăng đêm.
Internet.
Tôi yêu từ nét đẹp,
Hùng dũng xứng với tên,
Tự hào trang sử Việt,
Lê Lợi người viết nên.
10 năm dài bền chí,
Đuổi xâm lược-Đại Minh,
10 năm dài kháng chiến,
Cho nhà Nam thái bình.
Ai đã qua Hà Nội,
Nhớ gì đến Hồ Gươm,
Kho tàng hồn dân tộc,
Nghìn năm nữa ai quên!
Nhớ đi qua Hà Nội,
Cội Thăng Long vững bền,
Đến nay sao rồi nữa,
Giặc mưu đồ xoá tên...