Thứ Hai, tháng 1 04, 2021

* Nhớ Mẹ

 Mấy ngày nay vui Tết tây phương 
ham chơi lơ là cả Mẹ,
Không biết giờ 
bà đã ra sao?
Mở Wifi-camera 
còn sớm chưa thấy Mẹ được nào,
Ảnh Bạch Xuân Thảo.
Tự hối vấn mình 
sao vô tâm chi lạ!
Chừng này tuổi vẫn còn 
vui đâu chúc đó,
Chưa hiểu gì 
mình trong mọi lúc nên là...
Trên đầu 
còn chỉ Mẹ già,
Lại thiếu bổn phận 
chăm nôm bà sớm hôm.
Ước chi 
Covid-19 không còn,
Mừng Xuân Tân Sữu 
mẹ con sum vầy!
Giặc Tàu-Vũ Hán- 
giận thay,
Nhân loại tan tác 
tai họa này khó quên.
Khắp nơi giữ 
vững bền tâm trí,
Những công trình 
nghiên cứu phòng hờ.
Mình mong 
sớm được chủng ngừa,
Tự do đi lại 
được dìa thăm me!

(*) Covid 19 tên của WHO đặt cho Corona Virus phát nguồn từ tỉnh Vũ Hán bên TQ. từ tháng 11/2019.