Thứ Năm, tháng 1 28, 2021

* Eagle

 Ta lại nhớ nhà 
nhớ quá em,
Nhớ Tết quê hương ...
chợ, chùa, đền.
Hàng quán bánh xèo 
mùa tôm nhảy,
Nhớ nồi bánh tét 
thức thâu đêm...
Ảnh fb bxl.
Mượn gã Eagle (*) 
đôi cánh bay,
Chẳng cần phi đạo 
chẳng đường mây,
Hương xuân trời đất 
bừng một giải,
... với mộng tung hoành 
khắp đó đây.

(*) tên một loài chim lớn có sức chịu bền bỉ trong đường bay xa.