Chủ Nhật, tháng 1 24, 2021

* Hiểu mình

 Hiểu mình 
khó nhất trên đời,
Đừng nên cứ mãi 
trách người nọ kia.
Đường ta đi 
lối họ về,
Internet.
Đã thành phàm tật 
mọi bề nghiễm nhiên.
Quy tâm 
lánh được nhiễu phiền!

Sửa mình cũng khó 
nhất đời,
Di non lấp bể 
đổi dời càn khôn.
Bẫm sinh 
thói nghiệp tạo nên,
Đá mòn nước chảy, 
chí bền sắt kim.(*)
Tĩnh tâm tu 
móng giữ nền!

(*) Tục ngữ.