Thứ Năm, tháng 1 21, 2021

* Tiếng SUMO

 Đóng cửa rời khỏi nhà,
SUMO kêu quấu quấu,
Ngang qua cổng nhà bên,
Con mực lại rống lên!
Fb.bxl.
Cũng thì tiếng chó sủa,
Nhưng mỗi nơi một khác,
Quấu rống chẳng giống nhau,
Như nhắn gửi niềm đau!
Có khi nào buồn bã,
Sủa để trút nỗi buồn,
Tiếng động là nguồn cơn,
Đưa nó về hiện tại!
Có khi nào vui quá,
Cũng tự sủa lấy vui,
Tiếng động ấy của tôi,
Mọi người quan tâm nhé!
Gió ngoài hiên thổi nhẹ,
Chó cũng sủa làm oai,
Nơi này của chủ tôi,
Đừng manh tâm gian dối!
SUMO có khi đói,
Cũng sủa giọng gắt gằn,
Ít khi nó hung hăng,
Chỉ vì chưa xong bữa!
Cũng là tiếng chó sủa,
Cũng vì lời thiệt hơn,
Cũng như những tông đờn,
Bắt chước người cao giọng!