Thứ Ba, tháng 1 19, 2021

* Ngờ ngợ

 Chuyện gì đến giờ đã đến,
Hôm nay tôi được thử tai,
Chính phủ cho mình miễn phí,
Kể cả lắp đặt máy nghe!
Google.
Không phải tôi ưa thả thính,
Mà như sức khỏe suy đồi,
Nên thường cố gắng lôi thôi,
Sợ đằng kia nghe không rõ!
Theo tháng năm rồi vậy đó,
Cái gì cũng yếu dần đi...
Riêng cái triệu chứng ngờ nghi,
Thì ngày càng thêm tăng trưởng.
Nghi người ấy không thật lòng,
Ngờ cái ấy chưa vào trong,
Nghi lời khách sáo trống không,
Ngờ tin em đã lấy chồng...