Thứ Bảy, tháng 1 09, 2021

* Dáng xưa

 Melbourne 
giữ được dáng xưa,
Nét đẹp cổ kính 
truyền thừa trăm năm.
Ảnh Melbourne.
Bên trong 
hiện đại xứng tầm,
Bên ngoài vẫn vậy 
lưu tâm giữ hồn.
Đêm mùa hạ 
thoáng gió nồm...