Thứ Bảy, tháng 1 23, 2021

* Chánh cần

 Thời gian 
chẳng nể vị ai,
Ta bà một cõi hình hài... 
buồn thay!
Trẻ hôm qua 
già hôm nay,
Internet.
Những ngày nắng dãi 
mưa bay đã từng.
Còn bên nhau 
hãy vui mừng!

Nóng quá...,lạnh quá...
không nên!
Nhưng sao tránh được ...
sức bền của tâm.
Thiền quán 
khắc chế lỗi lầm,
Đưa tâm về sửa 
sai nhầm mỗi khi.
Thánh nhân 
khác ở tâm quy!

Lời chân thật 
dễ mích lòng,(*)
Lợi sinh khắc chế 
hủy tâm hồn người.
Chuyển hoá bạn 
biến thành thù,
Rơi vào cảnh giới 
mịt mù của sân.
Thiền na 
ánh sáng chánh cần!

(*) Tục ngữ.