Chủ Nhật, tháng 1 03, 2021

* Bài toán khó

 Mỏi và mệt vì những bài toán khó,
Trông dễ dàng mà chạm tới biết mình sai,
Ví dụ như 1+1 không bằng 2,
Và 100-1 thì luôn luôn là “không” số?
Cả đám thế hệ mình bước chân vào đời học hành dang dở,
Ảnh fb Trần Đình Tín.
Nên chắc sẽ không đủ tính khôn ngoan như lũ trẻ bây giờ,
Những vấn đề nhiều thông số ẩn nhiêu khê,
Mình bỏ cuộc vì tấm lòng chân thật!
Không giải tỏa vì chấp nhân chật hẹp,
Và biên cương nhận thức đơn thuần,
Không muốn nhìn cái kết quả sau cùng,
Nếu hằng đẳng thức nghịch lại có chung giả sử.
Thế hệ hôm nay tất làm nên lịch sử,
Bởi cứu cánh thôi đừng bận bịu lương tâm,
Không sai lầm không lượng định qui tầm,
Thế là vinh quang đó là phần được cuộc!
Một cộng một không thể bằng hai được,
Và một trăm trừ một sẽ bằng không,
Mới chỉ có cộng trừ thôi chưa có chia và nhân,
Đã phức tạp và vạn phần nan giải...
Chắc đúng vẫy thôi bài toán đời nan giải!