Chủ Nhật, tháng 1 10, 2021

* Giỗ bà nội

 Hôm nay bên nhà Tự Đường Nhơn lý 
làm đám giỗ Bà Nội,
Rất vui bà con đại diện các phía được mời về tham dự,
Cúng hay giỗ là để tưởng nhớ đến 
là niệm về công đức của Bà lúc sinh thời 
đã khổ công lo lắng cho con cháu.
Ảnh Wifi Camera.
Sau đó là vào tiệc chén anh chén em ... 
Chúc mọi người sức khỏe với niềm vui trong gia đình đồng tộc!
“Có ai về xứ Vũng,
Cho tôi gửi đôi lời,
Nhớ quê nhà lắm ai ơi!
Dẫu mùa bấc chướng họa đời nhiễu nhương.
Tôi còn mãi bước tha phương...”