Thứ Ba, tháng 1 05, 2021

* Đánh bài

 Sòng bài còn thiếu một tay,
Tứ sắc ,tứ góc, bốn tay, bốn người.
Hôm nay ai đó bị lười,
3 người có mặt khóc cười không yên.
Không “tứ sắc” thì “xẹp”... chơi luôn!
Ảnh bxl.
Sòng này sống hơn chục năm,
Lúc dư lúc thiếu ăn nhằm chi đâu.
Dư người ngồi súm chùm nhau,
Chia dùm, chỉ mánh, hô đâu (đôi), tới rồi.
Chực chờ hồi hộp ... mà vui!

Mẹ mình không biết quân bài,
Thế mà thích ngó với vài tiền xâu?
Chắc chắn không phải vậy đâu,
Bà thích chòm xóm đôi câu tám mười.
Tuổi già muốn bạn đến chơi!

Chơi bài có khi cãi la...
To tiếng cũng mệt riết là trò vui.
Cãi vã xong lại phì cười,
Giận hờn rồi lại 9 cộng 10 bằng 3.
Hôm sau nhập cuộc ... quỷ nà!