Thứ Ba, tháng 4 12, 2022

* Thăm nội

 Bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
Từ trước dịch CoVid,
Đã mấy lần định đi?
Rồi lại dịch CoVid!
Vương nay về bên nội,
Có nói năng được gì?
Ảnh Bạch Yến.
Vương chưa quên tiếng Việt,
Tai nội lĩnh lãng vì…
Con ôm bà chắc nhé!
Như thuở ấy ra đi,
Mấy năm rồi thằng nhỏ?
Nay khôn lớn như vầy.
Niềm vui không tả được,
Sung sướng nào bằng đây,
Qua Mỹ có chăm chỉ…
Hay chơi banh suốt ngày …
Sao cũng được mà con,
Nhưng học hành vẫn hơn,
Nay lại về với nội,
Nỗi vui mừng nào hơn!
Tuổi già nhìn con cháu,
Trưởng thành còn gì hơn…