Thứ Hai, tháng 4 18, 2022

* Là thu

Ảnh fb bxl 

Sáng nay mới đúng 
là thu,
Mưa bay lấm tấm 
trời mù mây giăng…
Có còn 
hờn dỗi anh chăng?
Đêm qua như thể
em mong thật mà…
Gì rồi 
ngày nữa cũng qua!
Melbourne 
thiếu nắng cho hoa,
Những ngày lạnh giá 
xót xa lệ thường.
Tuôn thành giọt 
lúc chiều buông,
Vắng nhau thu trước 
nỗi buồn CoVid.
Đến cho nhau 
giữ xuân thì…