Thứ Năm, tháng 4 07, 2022

* Bụng thơ

 Mang thai? 
Đã mấy chục năm?
Còn bao lâu nữa 
thơ nằm chốn đây?
Ảnh vui fb.
Thai thơ!
ta bảo thế này…
Ta không con cháu 
mang mầy cũng vui.
Vuốt ve 
môi mỉm cười ruồi,
Ngoan ngoãn cứ thế 
ta nuôi suốt đời.
Bạn với thơ 
đẹp lòng ngươi…