Chủ Nhật, tháng 4 10, 2022

* Tiếng chim tháng tư

 Loài người 
nói tiếng người-ta,
Cỏ hoa
nhờ tiếng gió hoà làm vui.
Ảnh Internet 
Chim ơi 
mi hiểu tiếng người,
Nói giùm đằng ấy 
mấy lời yêu đương.
Sẽ là nhịp cầu của 
thương!
Nắng lên thánh thoát 
chiều thường líu lo.
Không ngụy biện 
lời quanh co,
Tháng tư sao đấy 
tháng cho buồn phiền.
Thế hệ ta
lắm kẻ điên!