Thứ Tư, tháng 4 27, 2022

* Bông trang

Mình lại có thời gian 
thả bộ,
Xem cây này 
rồi ngắm cành kia,
Vườn nhà ai
hoa đã lưa thưa,
Trang còn nở 
lá úa vàng chưa rụng!
Ảnh fb bxl 
Mấy tháng qua 
có gì mà bận,
Cứ loay hoay những nợ 
bình thường,
Đã buông rồi lại 
vướng vấp vương,
Rời chánh niệm 
tâm sao an lạc.